50% இந்தியர்கள் சொந்த தொழில் தொடங்க நினைக்கின்றனர் : ஆம்வே மற்றும் நீல்சன் இந்தியா ஆய்வு

ஆம்வே இந்தியா மற்றும் நீல்சன் இந்தியா இணைந்து இந்தியாவில் தொழில்முனைவு சமந்தமாக ஆய்வு மேற்கொண்டது. India Entrepreneurship Report 2015 என்ற ஆய்வை வெளியிட்டது. 21 மாநிலத்தில்,

Read more

பெரும்பாலான தொழில்முனைவோர்கள் தொழிலை தொடங்கும் வயது 28 மற்றும் 29 : Xeler8 பகுப்பாய்வு

Xeler8  ஸ்டார்ட் அப் நிறுவன பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒப்பந்தம் சோர்ஸிங் நிறுவனமாகும். இங்நிருவனம் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவங்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டது. இதற்காக இ-காமர்ஸ், உணவு தொழில்நுட்பம், fintech,

Read more

முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஊழியர் ஒவ்வொருவரின் மூலமாக எவ்வளவு வருமானம் ஈட்டுகின்றன (How Much Revenue Top Tech Companies Make Per Employee)

         Expert Market  நிறுவனம் உலகின் முன்னணி 100 நிறுவனங்களை (top 100 companies) ஆய்வு செய்து 2015-ஆம் ஆண்டில் ஊழியர் ஒவ்வொருவரின் மூலமாக  எவ்வளவு

Read more
Show Buttons
Hide Buttons