50% இந்தியர்கள் சொந்த தொழில் தொடங்க நினைக்கின்றனர் : ஆம்வே மற்றும் நீல்சன் இந்தியா ஆய்வு

ஆம்வே இந்தியா மற்றும் நீல்சன் இந்தியா இணைந்து இந்தியாவில் தொழில்முனைவு சமந்தமாக ஆய்வு மேற்கொண்டது. India Entrepreneurship Report 2015 என்ற ஆய்வை வெளியிட்டது. 21 மாநிலத்தில்,

Read more
Show Buttons
Hide Buttons