கையில் நிறைய பணம் இருக்கிறது, ஆனால் ஐடியா ஒன்றும் வரவில்லை என்ன செய்வது? பணத்தை பெருக்க என்னவழி ?

கையில் நிறைய பணம் இருக்கிறது, ஆனால் ஐடியா ஒன்றும் வரவில்லை என்ன செய்வது? பணத்தை (money) பெருக்க என்னவழி ? என்று யோசிக்கிறீர்களா.   ஐயா, இங்கு கோடிக்கணக்கான

Read more

ஏன் நாம் தொழில் செய்ய வேண்டும், அதனால் நாட்டிற்கு என்ன பயன்? ஏன் மத்திய அரசு உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கிறது?

நம் நாட்டில் மத்திய அரசு, மாநில அரசு என இரு அரசுகள் செயல்படுகின்றன, அவற்றுக்கு வருமானம் பின்வரும் வழிகளில் மட்டுமே கிடைக்கிறது   நிறுவனங்களின் இலாபம் மீதான

Read more

பெரும்பாலான தொழில்முனைவோர்கள் தொழிலை தொடங்கும் வயது 28 மற்றும் 29 : Xeler8 பகுப்பாய்வு

Xeler8  ஸ்டார்ட் அப் நிறுவன பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒப்பந்தம் சோர்ஸிங் நிறுவனமாகும். இங்நிருவனம் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவங்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டது. இதற்காக இ-காமர்ஸ், உணவு தொழில்நுட்பம், fintech,

Read more

தொழில் முனைவோர்கள் பிற தொழில் செய்வோரிடம் கற்க வேண்டிய 5 திறமைகள்

தொழில் முனைவோர்கள் தங்கள் தேர்வு செய்துள்ள தொழிலில் வெற்றி பெற பல திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன. தொழில்முனைவோருக்கு தேவைப்படும் திறன்களை அவர்களின் அனுபவத்தின் மூலமும், பயிற்சியின் மூலமும், புத்தகத்திலிருந்தும் கற்றுக்

Read more

தொழில்முனைவோராக விரும்புபவர்களுக்கு 31 வெற்றி குறிப்புகள்

1.   பெரியதாக கனவு காணுங்கள் 2.   ஐடியாக்களை (Idea) உருவாக்குங்கள். 3.   ஐடியாக்களை செயல்படுத்துவது எப்படி என்று யோசியுங்கள். 4.   தொலைநோக்கு

Read more
Show Buttons
Hide Buttons