கையில் நிறைய பணம் இருக்கிறது, ஆனால் ஐடியா ஒன்றும் வரவில்லை என்ன செய்வது? பணத்தை பெருக்க என்னவழி ?

கையில் நிறைய பணம் இருக்கிறது, ஆனால் ஐடியா ஒன்றும் வரவில்லை என்ன செய்வது? பணத்தை (money) பெருக்க என்னவழி ? என்று யோசிக்கிறீர்களா.   ஐயா, இங்கு கோடிக்கணக்கான

Read more

CRR (Cash Reserve Ratio), Repo Rate, Reverse Repo Rate, Bank Rate, SLR (Statutory Liquidity Ratio) ஆகியவற்றின் விளக்கங்கள்

         செய்திதாள்களிலும், தொலைகாட்சிகளிலும் அடிக்கடி தென்படும் செய்தி CRR (Cash Reserve Ratio) (ரொக்க இருப்பு விகிதம்), Repo Rate (ரெப்போ ரேட்), Reverse

Read more

ஹெச்டிஎப்சி வங்கி அடிப்படை வட்டி விகிதத்தை 0.05 சதவீதம் குறைத்துள்ளது (HDFC Bank has reduced base rate by 0.05%)

       நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய தனியார் வங்கியான ஹெச்டிஎப்சி வங்கி தன்னுடைய அடிப்படை வட்டி விகிதத்தை (Base rate) 0.05 சதவீதம்  குறைத்துள்ளது. இந்த வட்டி

Read more
Show Buttons
Hide Buttons