ஆசிய பசிபிக் நாடுகளில் பணக்காரர்களின் (Multi-Millionaire) வளர்ச்சி அடிப்படையில் முதல் 20 நகரங்களில் 7 இந்திய நகரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன

     2004 டிசம்பர் முதல் 2014 டிசம்பர் வரையிலான ஆசிய-பசிபிக் (Asia Pacific (Apac)) நாடுகளில் மல்டி-மில்லியனர்களின் (Multi-Millionaires) வளர்ச்சி அடிப்படையில் முதல் 20 நகரங்களை (The 20 fastest

Read more

மொத்த தனிநபர் சொத்து மதிப்பு (Total individual wealth) அடிப்படையில் இந்தியா 10-வது இடத்தில் உள்ளது

       கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் சொத்து மதிப்பு 211 சதவீதம் உயர்ந்திருப்பதாக New World Wealth நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. 2000ம் ஆண்டில் இந்தியாவில்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons