ஆசிய பசிபிக் நாடுகளில் பணக்காரர்களின் (Multi-Millionaire) வளர்ச்சி அடிப்படையில் முதல் 20 நகரங்களில் 7 இந்திய நகரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன

     2004 டிசம்பர் முதல் 2014 டிசம்பர் வரையிலான ஆசிய-பசிபிக் (Asia Pacific (Apac)) நாடுகளில் மல்டி-மில்லியனர்களின் (Multi-Millionaires) வளர்ச்சி அடிப்படையில் முதல் 20 நகரங்களை (The 20 fastest

Read more

ஃபோர்ப்ஸ் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள 14 பணக்கார இந்திய குடும்பங்கள் (Forbes 14 Indian families in Asia richest list)

    ஃபோர்ப்ஸ் (FORBES) இதழ் உலகின் பணக்கார நபர்களின் பட்டியல், உலகின் சிறந்த நிறுவனங்களின் பட்டியல், உலகின் பணக்கார குடும்பங்கள்  போன்ற பட்டியல்களை வெளியிட்டு வருகிறது.

Read more

மொத்த தனிநபர் சொத்து மதிப்பு (Total individual wealth) அடிப்படையில் இந்தியா 10-வது இடத்தில் உள்ளது

       கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் சொத்து மதிப்பு 211 சதவீதம் உயர்ந்திருப்பதாக New World Wealth நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. 2000ம் ஆண்டில் இந்தியாவில்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons