ஹெச்டிஎப்சி வங்கி அடிப்படை வட்டி விகிதத்தை 0.05 சதவீதம் குறைத்துள்ளது (HDFC Bank has reduced base rate by 0.05%)

       நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய தனியார் வங்கியான ஹெச்டிஎப்சி வங்கி தன்னுடைய அடிப்படை வட்டி விகிதத்தை (Base rate) 0.05 சதவீதம்  குறைத்துள்ளது. இந்த வட்டி

Read more
Show Buttons
Hide Buttons