உங்கள் ஊழியர்களை சிறப்பாக செயல்பட வைக்க மற்றும் அவர்களை தக்க வைத்துக்கொள்ள சில ஆலோசனைகள் !!

சிறந்த தொழிலதிபர் ஒரு சிறந்த நிர்வாகியாகவும் (executive) இருக்கவேண்டும். அப்போது தான் ஊழியர்கள் (employee) எப்போதும் நம்முடன் இருப்பார்கள். இதோ அதற்கு சில ஆலோசனைகள் !!  

Read more

10 ஊழியர் இருந்தாலே பிஎப் பிடித்தம் கட்டாயம்: பிஎப் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் திட்டம்

நிறுவனங்களில் இனி 10 தொழிலாளர்களுக்கு மேல் வேலை செய்தாலே வருங்கால வைப்பு நிதி (பிஎப்) (Employee Provident Fund (EPF))  பிடித்தம் செய்யும் நடைமுறை விரைவில் சட்டம்

Read more

முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஊழியர் ஒவ்வொருவரின் மூலமாக எவ்வளவு வருமானம் ஈட்டுகின்றன (How Much Revenue Top Tech Companies Make Per Employee)

         Expert Market  நிறுவனம் உலகின் முன்னணி 100 நிறுவனங்களை (top 100 companies) ஆய்வு செய்து 2015-ஆம் ஆண்டில் ஊழியர் ஒவ்வொருவரின் மூலமாக  எவ்வளவு

Read more
Show Buttons
Hide Buttons