ஏற்றுமதியை ஊக்கப்படுத்தும் EXPORT PROMOTION COUNCIL

Share & Like

EXPORT PROMOTION COUNCIL

ஏற்றுமதியை அதிகப்படுத்துவதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும் மத்திய அரசால் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கழகம் (Export Promotion Council) உருவாக்கப்பட்டது. ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு தகுந்தாற் போல் தனித்தனியான ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கழகங்கள் (Export Promotion Council) உள்ளன.

விவசாய பொருட்களுக்குகாக APEDA (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority) , தோல் மற்றும் தோல்சார்ந்த பொருட்களுக்காக Council for Leather Exports, தேங்காய் பொருட்களுக்காக Coconut Board, ஜவுளி பொருட்களுக்காக APPAREL EXPORT PROMOTION COUNCIL,பிளாஸ்டிக் சார்ந்த பொருட்களுக்காக PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL, மருந்து சம்மந்தமான பொருட்களுக்காக Pharmaceutical Export Promotion Council, முந்திரி பொருட்களுக்காக CASHEW EXPORT PROMOTION COUNCIL, இரசாயனம் மற்றும் அதை சார்ந்த பொருட்களுக்காக CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS EXPORT PROMOTION COUNCIL, விளையாட்டு சம்மந்தமான பொருட்களுக்காக SPORTS GOODS EXPORT PROMOTION COUNCIL, பொறியியல் சம்மந்தமான பொருட்களுக்காக ENGINEERING EXPORT PROMOTION COUNCIL , வாசனை சம்மந்தமான பொருட்களுக்காக Spices Board, தேங்காய்நார் பொருட்களுக்காக Coir Board, கைவினை பொருட்களுக்காக EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS, கடல் மற்றும் கடல் சார்ந்த பொருட்களுக்காக Marine Export Promotional council போன்ற பல ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு மையங்கள் உள்ளன.

ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கழகம் ( Export Promotion Council) தங்களிடம் உறுப்பினராக உள்ள ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு பல சலுகைகளை மற்றும் உதவிகளை வழங்குகிறது.

ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு மையத்தின் முக்கியமான சேவைகள் (The major functions of the Export Promotion Councils are) :

  • ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்களின் ஏற்றுமதியை அதிகப்படுத்துவதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும் தேவையான தகவல்களையும், உதவிகளையும் செய்கிறது (To provide commercially useful information and assistance to their members).
  • தங்களின் உறுப்பினர்கள் ஏற்றுமதி செய்யும்போது சில பொருட்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்த மொத்த மதிப்பில் குறிப்பிட்ட தொகையை ஊக்கத்தொகையாக (Subsidy) வழங்குகிறது.
  • வர்த்தக கண்காட்சிகளை (Trade Fairs, Exhibitions) நடத்துகிறது.
  • இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் ஏற்றுமதியாளர், இறக்குமதியாளர்கள் (buyer-seller meets) சந்திப்பை நடத்துகிறது.
  • ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் வெளிநாடுகளில் தங்களின் பொருட்களுக்கான சந்தையை அமைப்பதற்கும், சந்தையை விரிவுபடுத்துவதற்கு (Market Expension) தேவையான உதவிகளை செய்கிறது.
  • ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் தங்களின் கட்டமைப்பை (Infrastructure Development) மேம்படுத்துவதற்கும்,பொருளின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கும் (quality and design improvement),தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் (Technology upgradation, Standards and Specifications, Product development) தேவையான உதவிகளையும், ஆலோசனைகளையும் வழங்குகிறது.
  • ஏற்றுமதி சம்மந்தமான கொள்கைகளை மத்திய அரசு வகுப்பதற்காக கருத்தரங்குகளை நடத்துகிறது. இந்த கருத்தரங்குகளில் ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்கள் கருத்துகளையும், ஆலோசனைகளையும் அளிக்கலாம்.
  • ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வர்த்தகம் சம்மந்தமான சில புள்ளி விவரங்களை அளிக்கிறது (Statistical base and provide data on the exports and imports of the country). பொருட்களை அதிகமாக இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளின் விவரம், ஏற்றுமதியின் அளவு,மதிப்பு போற்ற புள்ளி விவரங்களை அளிக்கிறது.
  • ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு நிதிவுதவி மற்றும் ஊக்கத்தொகையை வழங்குகிறது.

Export Promotion Councils under Department of Commerce:

1. ENGINEERING EXPORT PROMOTION COUNCIL
Address :Vanijya Bhawan, 1st Floor
International Trade Facilitation Centre
1/1, Wood Street
Kolkata – 700 016
Tel.: 91-33-22890651/52
Fax: 91-33-22890654
E-mail: eepcho@eth.net
Website: http://www.eepcindia.org or http://www.eepcindia.com

2. PROJECT EXPORTS PROMOTION COUNCIL OF INDIA
Address : H-118,Himalaya House,11th Floor,23,Kasturba Gandhi Marg,New Delhi-110 001
Tel. : (91)11-23722425/23350367
Fax : (91)11-23312936
E-Mail : info@projectexports.com
Website : – http://www.projectexports.com/

3. Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority(APEDA)
Address: 12/1/1, Palace Cross Road,Vasanth Nagar, Bengaluru, Karnataka 560051
Phone:080 2334 3425
Web Site : www.apeda.gov.in/

4. CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS EXPORT PROMOTION COUNCIL
Address : World Trade Centre, 14/IB, Ezra Street, Kolkata-700 001.
Tel. : (91)33-22215652/22358217/8219
Fax : (91)33-22215657
Website: http://www.capexil.com

5.SPICES BOARD ,
NO. 2277 ,SUGANDHA BHAVAN N H BYPASS ,
PALARIVATTOM ,ERNAKULAM
KERALA- 682025,
TELEPHONE :91-484-2333610,
FAX :91-484-2334429, 91-484-2331429
E_MAIL mail@indianspices.com ,spicesboard@vsnl.com
Web Site : http://www.spicesboard.in

6. GEM & JEWELLERY EXPOR PROMOTION COUNCIL
Address : Diamond Bazar, 5th floor, 391-A, Dr.D.Bhadkamkar Marg, Mumbai-400 004
Tel. : (91)22-23821801/23821806
Fax : (91)22-23808752/23804958
Website: http://gjepc.org

7. PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
Address : Crystal Tower, Crystal Co-operative Housing Society(Ltd.),
Gundwali Road No. 3, Offsin M.V.Road, Andheri(East)
Mumbai-400 005
Tel. : (91)22-26833951/52
Fax : (91)22-26833953/4057
E-Mail : plexcouncil@vsnl.com
Website: http://www.plexcon.org

8. COUNCIL FOR LEATHER EXPORTS
Address : 3rd floor, CMDA Tower-2 Gandhi Irwin Bridge Road, Egmore,Chennai-600 008
Tel. : (91)44-28594367-71(5 lines)
Fax : (91)44-28594363/64
E-Mail : cle@vsnl.com
Website : http://www.leatherindia.org

9. SPORTS GOODS EXPORT PROMOTION COUNCIL
Address : 1-E/6, Swami Ram Tirth Nagar, Jhandewalan Extn. New Delhi-100 055
Tel. : (91)11-23525695-23516183
Fax : (91)11-23632147
E-Mail : sgepc@vsnl.com
Website : http://www.sportsgoodsindia.org

10.BASIC CHEMICALS, PHARMACEUTICALS AND COSMETICS EXPORT PROMOTION COUNCIL,
Address : Jhansi Castle, 4th floor, 7-Cooperage Road, Mumbai-400 039
Tel. : (91)22-2021288/2021330/2026549
Fax : (91)22-2026684
Website: http://www.chemexcil.gov.in

11. SHELLAC & FOREST PRODUCTS EXPORT PROMOTION COUNCIL
Address : “Vanijya Bhawan” International Trade Facilitation Centre,1/1 Wood Street, 2nd Floor, Kolkata – 700016
Tel. : (91)33-22834417,22834697, 22834698
Fax : (91)33-22834699
Website: http://www.shellacepc.com

12. CASHEW EXPORT PROMOTION COUNCIL
Address : Post Box No.1709,Chittor Road, Ernakulam South., Cochin-682 016
Tel. : (91)484-351973/361459
Fax : (91)484-370973
Website: http://www.cashewindia.org

12. Pharmaceutical Export Promotion Council
101, Aditya Trade Center
Ameerpet,
Hyderabad – 500038
Tel : (91)40-23735462/66
Fax: (91)40-23735464
E-Mail : info@pharmexcil.com
Website : www.pharmexcil.com

13. Export Promotion Council for EOUs & SEZ Units,
705, Bhikaji Cama Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi- 11 0066
Tel. : (91)11-26167042/5805/6185
Fax : (91)11-26165538
E-Mail : epces@vsnl.net
Website: http://eouindia.com

14.Indian Oil Seeds & Produce Export Promotion Council (IOPEPC),
Address : 78-79, Baja] Bhavan, Nariman Point, Mumbai- 400 021
Tel.: (91) 22 22023225/22029295
Fax: (91) 22 22029236
Email: info@iopepc.org
Website: http://iopepc.org

15.Services Export Promotion Council
Address : 509-518, 5th Floor, APPAREL House, Sector-44, Institutional Area, Gurgaon-122003
Tel. : (91)124-2587666 to 68
Fax : (91)124-2587666
E-Mail : services.epc@gmail.com
Website : http://www.servicesepc.org

16.Coconut Development Board,
Government of India, Ministry of Agriculture,
P.B. No.1021, Kera Bhavan, Near SRV High School, Kochi – 682 011, Kerala, India

Tel :0484-2375216
Email Id : cdbkochi@gmail.com, kochi.cdb@gov.in
Website: http://www.coconutboard.gov.in

Textiles Sector : Export Promotion Councils under Ministery of Textiles
1. APPAREL EXPORT PROMOTION COUNCIL
Address : NBCC Towers,15 Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110 066.
Tel. : (91) 11-26183351/26169393/94/56/57
Fax : (91) 11-26188584/26188300
E-Mail : hochrm@nda.vsnl.net.in
Website : http://www.aepc.com

2. CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL
Address : 101-A/1, Krishna Nagar, (Behind Govt. Sr. Sec. School), Safdarjung Enclave, New Delhi 110029.
Tel. : (91) 11-26102742/26101024
Fax : (91) 11-26165299
E-Mail : cepc@nda.vsnl.net.in.
Website: http://www.indiancarpets.com

3.EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS,
Address : Plot No.1,Pocket 6&7,Sector-C,Local Shopping Centre,Vasant Kunj,New Delhi – 110 070.
Tel. : (91) 11-6875377/60087
Fax : (91) 11-606144
E-Mail : epch@vsnl.com
Website : http://www.epcd.com

4. COTTON TEXTILE EXPORT PROMOTION COUNCIL,
Engineering Centre, 5th Floor, Mumbai – 400 004.
Tel. : (91) 22-23632910/11/12/13
Fax : (91) 22-23932914
E-Mail : exprocil@bom3.vsnl.net.in
Website : http://www.texprocil.com

5.INDIAN SILK EXPORT PROMOTION COUNCIL,
Address : 62, Mittal Chambers, 6th Floor, Nariman Point, Mumbai – 400 021.
Tel. : (91) 22-202049113/2027662/2025866,
Fax : (91) 22-2874606
E-Mail : isepc@bom2.vsnl.net.in
Website: http://www.silkepc.com

6. WOOL & WOOLENS EXPORT PROMOTION COUNCIL,
Address : 906, New Delhi House, 27, Barakhamnba Road, New Delhi – 110 001.
Tel. : (91) 11-23315512/23315205
Fax : (91) 11-23730182
E-Mail : wwepc@bol.net.in
Website : http://www.wwepcindia.com

7. POWERLOOM DEVELOPMENT & EXPORT PROMOTION COUNCIL,
Address : 16, Ist Floor, Mittal Chambers, Nariman Point, Mumbai -400 021.
Tel. : (91) 22-2846518/19
Fax : (91) 22-2846517
E-Mail: pdexcil.pdepc@gems.vsnl.net.in
Website: http://www.pdexcil.org

8. HANDLOOM EXPORT PROMOTION COUNCIL,
Address : 18, Cathedral Garden Road, Nunagambakkam, Madras 600 034.
Tel. : (91) 44-8278879/8276043
Fax : (91) 44-8271761
E-Mail : hepccatp@vsnl.com
Website: http://www.hepcindia.com

9. SYNTHETIC & RAYON TEXTILE EXPORT PROMOTION COUNCIL,
Address : Resham Bhavan, 78, Veer Nariman Point Road, Mumbai – 400 020.
Tel. : (91) 22-22048797/22048690
Fax : (91) 22-22048358
E-Mail srtepc@vsnl.com
Website: http://www.synthetictextiles.org

 

Share & Like
TAMIL ENTREPRENEUR
TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.
TAMIL ENTREPRENEUR on FacebookTAMIL ENTREPRENEUR on GoogleTAMIL ENTREPRENEUR on TwitterTAMIL ENTREPRENEUR on Youtube

TAMIL ENTREPRENEUR

TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.

Show Buttons
Hide Buttons