1. வாழைப்பழ சாற்றை தெளிவுபடுத்துதல்
 2. தண்டில் இருந்து ஜூஸ்
 3. வாழை மாவுத் தயாரித்தல்
 4. வாழைக்காய் சிப்ஸ்
 5. வாழைப்பழ சிப்ஸ்
 6. வாழைப்பழ  கூழ்
 7. வாழைப்பழ சாறு உடனடியாக பரிமாறும் பானம்
 8. வாழைப்பழ பார்
 9. வாழைப்பழ பிஸ்கட்
 10. வாழை ஜெல்லி
 11. வாழைப்பழ ஜாம், ஊறுகாய்
 12. வாழை நார் கழிவில் இருந்து மண்புழு உரம்