மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் தொழில் சார்ந்த பல்வேறு பதிவுகள் மற்றும் உரிமங்களை பெற ஒரே ஆன்லைன் போர்டல்: eBiz

ஒரு தொழிலை தொடங்கவேண்டும் என்றாலும், தொழிலை விரிவுபடுத்தவேண்டும் என்றாலும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பல்வேறு அனுமதிகள், ஒப்புதல்கள், பதிவுகள், அங்கீகாரங்கள் மற்றும் உரிமங்களை பெற வேண்டியிருக்கும்.

Read more

எளிதாக தொழில் செய்ய ஏற்ற மாநிலங்கள் பட்டியல் : பீகார் முதலிடம்

மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு முதல் தொழிலுக்கு சாதகமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் மாநிலங்களை மதிப்பீடு செய்து தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு தொழில் கொள்கை மற்றும் மேம்பாட்டு

Read more

மத்திய அரசின் கொள்கையின் படி எது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமாகும்

இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஸ்டார்ட் அப்  இந்தியா  திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு என்று பல சலுகைகள், அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், அப்போது எது ஸ்டார்ட் அப்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons