மத்திய அரசின் கொள்கையின் படி எது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமாகும்

இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஸ்டார்ட் அப்  இந்தியா  திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு என்று பல சலுகைகள், அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், அப்போது எது ஸ்டார்ட் அப்

Read more

ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் பதிவு செய்ய, முதலீடு மற்றும் அரசின் உதவிகளை பெற மத்திய அரசின் Startup India Portal மற்றும் Mobile App

தொழில்முனைவோரை முன்னேற்றும் வகையில் Startup India, Standup India (“ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா”) திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடிஇந்த ஆண்டு ஜனவரி 16-ல் டெல்லில் தொடங்கி

Read more
Show Buttons
Hide Buttons