இந்தியாவின்  மிகவும் தாராள மனமுடைய கொடையாளிகள் பட்டியலில் விப்ரோ நிறுவனத்தின் (Wipro) தலைவர் அசிம் பிரேம்ஜி (Azim Premji) மூன்றாவது முறையாக முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஹுரன் இந்தியா (Hurun India) நிறுவனம் 2015-ம் ஆண்டின் சிறந்த கொடையாளிகள் பட்டியலை (Hurun India Philanthropy List 2015) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் 36 கொடையாளிகள் இடம்பிடித்துள்ளனர்.