இந்தியாவின் மிகவும் தாராள மனமுடைய கொடையாளிகள் பட்டியலில் மூன்றாவது முறையாக அசிம் பிரேம்ஜி முதலிடம் (Azim Premji named the most generous Indian for third year)

    இந்தியாவின்  மிகவும் தாராள மனமுடைய கொடையாளிகள் பட்டியலில் விப்ரோ நிறுவனத்தின் (Wipro) தலைவர் அசிம் பிரேம்ஜி (Azim Premji) மூன்றாவது முறையாக முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஹுரன் இந்தியா (Hurun

Read more
Show Buttons
Hide Buttons