மத்திய அரசின் கொள்கையின் படி எது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமாகும்

Share & Like
இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஸ்டார்ட் அப்  இந்தியா  திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு என்று பல சலுகைகள், அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், அப்போது எது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் என்பதில் வரையறை இல்லாமல் இருந்தது. பிப்ரவரி மாதம் தொழில்துறை கொள்கை மற்றும் மேம்பாட்டு துறை (Department of Industrial Policy and Promotion) ஸ்டார்ட் அப்  நிறுவனம் எது என்பது குறித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
ஸ்டார்ட் அப்
IMAGE CREDITS: SIMICART.COM
எது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் ஆகும்?
1. ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் வயது பதிவு (registration/incorporation) செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து இருந்து 5 ஆண்டுகள் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

2. ஸ்டார்ட் அப்களின் விற்றுமுதல் (Turnover) பதிவு செய்யப்பட தேதியிலிருந்து 5 ஆண்டுகள் முடிவில்  ரூ 25  கோடிக்கும் குறைவாக

இருக்க வேண்டும்.
3. “கண்டுபிடிப்பு, வளர்ச்சி, பயன்பாடு அல்லது புதிய பொருட்கள் வணிகப்படுத்துதல், தொழில்நுட்பம் அல்லது அறிவுசார் சொத்துரிமை (intellectual property) கொண்டு இயக்கப்படும் சேவைகள் மற்றும் செயல்முறைகள்” போன்ற நோக்கத்தை கொண்டு செயல்படும் நிறுவனம்.
ஸ்டார்ட் அப் பதிவு/ இணைப்பு (registration/incorporation)

ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்  கம்பெனி சட்டம் 2013 (Companies Act, 2013) கீழ் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு கூட்டு நிறுவனமாக, கூட்டு சட்ட பிரிவு 59 ன் கீழ் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது limited liability partnership நிறுவனமாக Limited Liability Partnership Act, 2002 கீழ் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். 

இந்த மூன்று வகையான பதிவுகள் தவிர, வேறு எந்த வகையான பதிவுகள் செய்யப்பட்ட நிறுவனமும் மத்திய அரசால் ஸ்டார்ட் அப் போன்ற கருதப்படாது.

மேலும் வர்த்தக மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தொழில்துறை கொள்கை மற்றும் மேம்பாட்டு துறை வெளியிட்டுள்ள ஸ்டார்ட் அப் நிறுவன வரையறை அறிவிப்பை தெரிந்துகொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்.


PLEASE READ ALSO : ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் பதிவு செய்ய, முதலீடு மற்றும் அரசின் உதவிகளை பெற மத்திய அரசின் Startup India Portal மற்றும் Mobile App


 

Share & Like
TAMIL ENTREPRENEUR
TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.
TAMIL ENTREPRENEUR on FacebookTAMIL ENTREPRENEUR on GoogleTAMIL ENTREPRENEUR on TwitterTAMIL ENTREPRENEUR on Youtube

TAMIL ENTREPRENEUR

TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.

Show Buttons
Hide Buttons