புதிய திவால் சட்டத்தின் (Insolvency and Bankruptcy Law) நன்மைகள்

மத்­திய அரசு, நலிந்த நிறு­வ­னங்­களை, திவால் நிலையில் இருந்து காப்பாற்றவும், அவ்­வாறு முடி­யா­த ­பட்­சத்தில், திவால் நடை­மு­றையை விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டுவர உதவும், புதிய திவால் சட்­டத்­தையும்

Read more

வழக்கறிஞர்களை எளிதாக கண்டுபிடிக்கும் தளத்தை உருவாக்கியுள்ளது MyAdvo.in

சரியான வழக்கறிஞர்களை கண்டுபிடிப்பது  மிகச் கடினமான காரியமாகும். அதுவும் வழக்கிற்கு(Case) பொருத்தமான வழக்கறிஞர்களை (lawyers) கண்டு அறிவது மிகவும் சிரமம். வழக்கறிஞர்கள் கண்டுபிடிப்பதில் உள்ள பிரச்னையை மூலகாரணமாக

Read more
Show Buttons
Hide Buttons