புதிய திவால் சட்டத்தின் (Insolvency and Bankruptcy Law) நன்மைகள்

மத்­திய அரசு, நலிந்த நிறு­வ­னங்­களை, திவால் நிலையில் இருந்து காப்பாற்றவும், அவ்­வாறு முடி­யா­த ­பட்­சத்தில், திவால் நடை­மு­றையை விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டுவர உதவும், புதிய திவால் சட்­டத்­தையும்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons