2016 ஆம் ஆண்டில் அதிக முதலீட்டு நிதியை பெற்ற 10 இந்திய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள்

Share & Like

2016 ஆம் ஆண்டில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு தேவையான நிதி முதலீட்டை (funding) பெறுவது அவ்வளவு சாதகமானதாக இருக்கவில்லை. economictimes மற்றும் Tracxn ஸ்டார்ட் அப் ஆய்வு நிறுவனமும் இணைந்து 2016 ஆம் ஆண்டில் venture capital நிறுவனத்திடமிருந்து அதிக முதலீட்டு நிதியை பெற்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், Angel முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து அதிக முதலீட்டு நிதியை பெற்ற ஸ்டார்ட் அப்கள் (startups),அதிகமான  Seed Funding  ஐ பெற்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.

STARTUP
Img credit:bigstockphoto
India’s top 10 funded startups of 2016

#1  Ibibo Group : $ 250M

Investors : Naspers

Industry :  Online Travel Company

#2  Snapdeal : $ 200M

Investors : Ontario Teachers Pension Plan, Iron Pillar, Brother Fortune Apparel

Industry :  online marketplace

#3 BigBasket : $ 150M

Investors : Abraaj Group, Sands Capital Management, IFC, Helion VC, BVP, Ascent Capital

Industry : Online Grocery Shopping and Online Supermarket

#4 CarTrade : $ 145M

Investors : Temasek, Warburg Pincus, Marche Capital

Industry :  online auto classifieds platform

#5  Byju’s Classes : $ 75M

Investors : Sequoia, Sofina

Industry : Byju’s mobile app has video lessons for IAS, CAT, GMAT, GRE, IIT-JEE & Class 6-12 and comprehensive study material

#6 Lenskart : $ 60M

Investors : IFC, Ratan Tata, Kris Gopalakrisnan, IDG, Adveq Management, TPG Growth.

Industry : Shop online for Sunglasses, Eyeglasses and Contact Lenses for men & women

#7 Mobikwik : $ 50M

Investors :  GMO Payment Gateway, MediaTek, Sequoi, Tree Line Asia

Industry : Online Recharge, Mobile Recharge & Bill Payments

#8 Lendingkart : $ 32M

Investors :  Bertelsmann India, Saama Capital, India Quotient, Darrin Capital, Mayfield India

Industry : SME-lending firm, Short-term loans for Small Businesses

#9 Nestaway : $ 30M

Investors :  Tiger Global, IDG Ventures

Industry : Marketplace for shared home, apartments, flats  rentals

#10 Droom : $ 29.8M

Investors :  Lightbox, Beenext, Beenos, Digital Garage (Japan)

Industry :  online marketplace to buy & sell used cars, bikes, scooters, bicycles, aero planes.


PLEASE READ ALSO :

Uber

உலகின் மிகவும் அதிக மதிப்புடைய 15 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள்

 


Angel Investor களிடமிருந்து அதிக முதலீட்டு நிதியை பெற்ற 10  ஸ்டார்ட் அப்கள்  

#1 The Mobile Wallet : $ 5M

Industry :  Mobile Wallet App. To Make A Payments and Recharge Mobile | Bill payment | DTH

#2 ePaylater : $ 2M

Industry : A cash-free payment solution for ecommerce consumers.

#3 Affimity : $ 1.2M

Industry : Connect with those who share your passions

#4 Applicate : $ 1M

Industry : A web and mobile platform for enterprises

#5  iGrenEnergi Technologies : $ 1M

Industry :  igrenEnergi is a technology innovator in Solar and Energy Storage.

#6 Appie : $ 1M

Industry : Appie a tech platform enabling online-to-offline (O2O) commerce

#7 BabyBerry : $ 1M

Industry : Pregnancy to Parenting App

#8 LegalRaasta : $ 1M

Industry :  provider of legal solutions. Start a company, file tax returns, draft legal documents online

#9 Goalwise : $ 1M

Industry : Online investment platform Goalwise

#10 GreyCampus : $ 1M

Industry :  classroom and online training for PMP, Lean Six Sigma, ITIL & other professional courses.


 Please Read Also :

அதிக Seed Funding ஐ பெற்ற 10  ஸ்டார்ட் அப்கள்

seed funding

 

#1  Melorra : $ 5M

Investors :  Lightbox Ventures

Industry :  online jewellery brand

#2  iCustommadeit : $ 4M

Investors : Brand Capital

Industry :  Online marketplace for special handcraft, handmade gifts and customized products.

#3  DilMil : $ 2.7M

Investors : Transmedia Capital; Nelstone Ventures; Maiden Lane

#4 Flexclass : $ 2.5M

Industry : online degree courses to advance your career.

#5  mygubbi : $ 2.5M

Industry :  Interiors online for living room furniture, kitchen furniture, side tables and TV furniture.

#6  Cleartax : $ 2M

Investors : Sequoia Capital; Founders Fund

Industry :  File Income Tax Returns online with ClearTax.

#7  CollegeDekho : $ 2M

Industry : Explore top institutions, colleges and universities in India by rank, courses and specialization, facilities, location and more

#8  WOW Express : $ 2M

Industry :  Express Courier Delivery

#9  KrazyBee : $ 2M

Investors :  Yeahmobi; Fenqile

Industry :  First Student Online Installment Store

#10  BetaOut : $ 1.5M

Investors : Stanford Angels & Entrepreneurs; Mumbai Angels; The Chennai Angels; Hyderabad Angels; LetsVenture; Beenext

Industry :  Marketing Personalisation Software and Engagement Platform
Share & Like
TAMIL ENTREPRENEUR
TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.
TAMIL ENTREPRENEUR on FacebookTAMIL ENTREPRENEUR on GoogleTAMIL ENTREPRENEUR on TwitterTAMIL ENTREPRENEUR on Youtube

TAMIL ENTREPRENEUR

TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.

Show Buttons
Hide Buttons