2016-ஆம் ஆண்டின் உலகின் 20 மிகவும் மதிப்புமிக்க பிராண்டுகள் (20 The most valuable brands of 2016 )

Share & Like

உலகளாவிய முன்னணி பிராண்ட் மதிப்பீட்டு நிறுவனமான Brand Finance நிறுவனம், உலகின் முன்னணி 500 பிராண்டுகளை மதிப்பிட்டு, 2016-ஆம் ஆண்டின் உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பிராண்டுகள் (The most valuable brands of 2016) பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது .

APPLE பட்டியலில் முதல் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. GOOGLE பிராண்டு பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.

2016-ஆம் ஆண்டின் உலகின் 20 மிகவும் மதிப்புமிக்க பிராண்டுகள்

 


20   Agricultural Bank of China

Agricultural Bank of China(ABC)
                                 IMAGE CREDIT : CHINA DAILY

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 20

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $32,264 Millions

நாடு : சீனா

துறை : வங்கி

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 37

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $22,714 Millions


 

19  T (Telekom)

T (Telekom)
IMAGE CREDIT : BUSINESS-REVIEW.EU

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 19

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $33,194 Millions

நாடு  : ஜெர்மனி

துறை : Telephony, Broadband Internet, IT Services, Networking Solutions, Digital television 

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 17

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 31,108 Millions


 

18  Facebook

பேஸ்புக்

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 18

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $34,002 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 32

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $24,180 Millions


PLEASE READ ALSO : சந்தையில் ஆதிக்கம் செலுத்தி நம்மை வாங்க வைக்கும் 10 நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் பிராண்டுகள்


 

17  Coca-Cola

கோகோ கோலா

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 17

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $34,180 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 12

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $35,797 Millions


 

16  BMW

BMW

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 16

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $34,968 Millions

நாடு : ஜெர்மனி

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 16

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $33,079 Millions


 

15  China Construction Bank

China Construction Bank
                                 IMAGE CREDIT: CHINADAILY.COM

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 15

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $35,394 Millions

நாடு : சீனா

துறை : வங்கி

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 27

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $26,417 Millions


PLEASE READ ALSO: வாடிக்கையாளர்களை பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை பயன்படுத்துவதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றுங்கள்


14   Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

Industrial and Commercial Bank of China(ICBC)

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 14

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $36,334 Millions

நாடு : சீனா

துறை : வங்கி

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 22

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $27,459 Millions


 

13  General Electric (GE)

General Electric

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 13

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 37,216 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 10

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 48,019 Millions


 

12  McDonald’s

McDonald's

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 12

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 42,937 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 9

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 52,909 Millions


PLEASE READ ALSO: வெறும் 4 இலட்சம் ரூபாயில் தொடங்கப்பட்டு 15.5 பில்லியன் டாலர் நிறுவனமாகிய ப்ளிப்கார்டின் (FlipKart) வெற்றிக் கதை


 

11  Toyota

டொயோடா
                             IMAGE CREDIT: GETTYIMAGES

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 11

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 43,064 Millions

நாடு : ஜப்பான்

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 14

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 35,017 Millions


 

10   Wells Fargo

Wells Fargo
                                   IMAGE CREDIT: GETTYIMAGES

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 10

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 44,170Millions

நாடு : அமெரிக்கா

துறை:  வங்கி

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 15

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 34,925 Millions


 

9  China Mobile

CHINA MOBILE

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 9

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 49,810 Millions

நாடு : சீனா

துறை: தொலைபேசிகள்  , இணைய சேவைகள்

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 11

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 47,916 Millions


 

8  Walmart

வால்மார்ட்
                        IMAGE CREDIT: WIKIPEDIA

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 8

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 53,657 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 7

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 56,705 Millions


PLEASE READ ALSO: 50 தொழில்முனைவோர்கள் பகிர்ந்துள்ள விலைமதிப்பற்ற ஆலோசனைகள் இடம்பெற்றுள்ள காணொளி (VIDEO)


7  AT&T

AT&T
           IMAGE CREDIT: WIKIPEDIA

 

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 7

2016-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 59,904 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

துறை:  இணைய சேவைகள், தொலைபேசி, தொலைக்காட்சி

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 6

2015-ல் பிராண்டு மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 58,820 Millions


 

6  Verizon

verizon
                                           IMAGE CREDIT: DIGITALTRENDS

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 6

2016-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 63,116 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

துறை: கம்பியில்லா தொலைத்தொடர்பு சேவைகள்

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 5

2015-ல் பிராண்ட்  மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 59,843 Millions


 

5  Microsoft

MICROSOFT

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 5

2016-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 67,258 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 4

2015-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 67,060 Millions


PLEASE READ ALSO: Startup India, Standup India (“ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா”) திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்


 

4  Amazon.com

amazon
                                  COURTESY: AP PHOTO

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 4

2016-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 69,642 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 8

2015-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 56,124 Millions


 

3  Samsung Group

சாம்சங்

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 3

2016-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 83,185 Millions

நாடு : தென் கொரியா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 2

2015-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 81,716 Millions


 

2  Google

கூகிள்
    COURTESY:REUTERS

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 2

2016-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2016) : $ 94,184 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 3

2015-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2015):  $ 76,683 Millions


PLEASE READ ALSO : உங்கள் தொழிலை வெற்றிகரமாக நடத்த FRED DELUCA (Founder of Subway Restaurants)-ன் 15 அறிவுரைகள்


 

1. Apple

ஆப்பிள்
         IMAGE CREDIT : REUTERS

2016- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2016): 1

2016-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2016) : $145,918 Millions

நாடு : அமெரிக்கா

2015- ஆம் ஆண்டு பெற்ற இடம் (Global rank in 2015): 1

2015-ல் பிராண்ட் மதிப்பு (Brand value in 2015):  $128,303 Millions

Share & Like
TAMIL ENTREPRENEUR
TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.
TAMIL ENTREPRENEUR on FacebookTAMIL ENTREPRENEUR on GoogleTAMIL ENTREPRENEUR on TwitterTAMIL ENTREPRENEUR on Youtube

TAMIL ENTREPRENEUR

TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.

Show Buttons
Hide Buttons