மதுரையில் ‘ஸ்டார்ட் அப் பயணம்’ (Startup Payanam) நிகழ்ச்சி : ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் தொழில்முனைவு அனுபவத்தை பெறுவதற்கான தொழில்முனைவோர்களின் பயணம்

மதுரையில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் மதிப்புமிக்க தொழில்முனைவு அனுபவத்தை பெறுவதற்காக ‘ஸ்டார்ட் அப் பயணம்’ (Startup Payanam) என்ற பேருந்து பயண நிகழ்ச்சி வருகிற ஜூலை 9 ஆம் தேதி

Read more

ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை பார்வையிடுவதற்கான ‘ஸ்டார்ட் அப் பயணம்’ (Startup Payanam) எனும் பேருந்து பயண திட்டம் வருகிற பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி கோயம்புத்தூரில் நடைபெறவுள்ளது

‘ஹெட்ஸ்டார்ட்’ (Headstart) என்ற கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த ஸ்டார்ட் அப் குழு, ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை பார்வையிடுவதற்கான ‘ஸ்டார்ட் அப்  பயணம்’ (Startup Payanam) எனும்  பேருந்து பயண திட்டம் வருகிற

Read more
Show Buttons
Hide Buttons