தொழில்முனைவோருக்காக தொழில் திட்டங்களை தயார் செய்ய உதவும் முக்கிய இணையதளம் மற்றும் மென்பொருள்கள்

தொழில்முனைவோர்கள் நிறுவனத்தை தொடங்கவும் வளர்ச்சியடைய செய்யவும்  மற்றும் முதலீட்டை பெறவும் தொழில் திட்டங்கள் (business plan) மிக முக்கிய பங்குவகிக்கின்றது. தொழிலை பற்றிய ஐடியாக்கள் மற்றும் திட்டங்கள் போன்றவை

Read more
Show Buttons
Hide Buttons