தொழில் முனைவோர்கள் அரசாங்க செலவில் சர்வதேச வர்த்தக நிகழ்வுகள் மற்றும் கண்காட்சிகளில் பங்கேற்கலாம்

மத்திய அரசு தொழில்முனைவோர்கள் மற்றும் தொழிலை மேம்படுத்தும் பொருட்டு பல வித சலுகைகள் மற்றும் உதவிகளை செய்து வருகிறது. சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களை மேம்படுத்துவதற்கு மத்திய

Read more

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் வரையறை (Definitions Of Micro, Small And Medium Enterprises )

    2006ம் ஆண்டு குறுந்தொழில், சிறுதொழில், மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டு சட்டத்தின்படி (Micro,Small & Medium Enterprises Development Act 2006) குறு, சிறு,

Read more
Show Buttons
Hide Buttons