வழக்கமான நேர்முகத் தேர்வு என்ற விதியை உடைத்தெறியும் FreshDesk நிறுவனம் : பாராட்டப்பட வேண்டிய நிறுவன காலாசாரம்

இண்டர்காம் ஒலித்தது. “வணக்கம், FreshDesk!” ‘ஜி’ நேர்முகத் தேர்வுக்கானவர்கள் தயார். உள்ளே அனுப்பலாமா?”  என்றது எதிர்முனையிலிருந்து ஒலித்த குரல். “இன்னும் 2 நிமிடத்தில் வாடிக்கையாளருடனான ஆன்லைன் உரையாடல்

Read more

கிரீஷ் மாத்துருபூதம் ஆகிய நான், எப்படி Freshdesk-ஐ உலகளாவிய நிறுவனமாக உருவாக்கினேன்

பெங்களூரில்  நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்தது “Your Story” மற்றும் “Mobile Sparks”  இணைந்து நடத்திய ஆட்சேர்ப்புக் கூட்டம். அதில் Orangescape, Ventuno Tech, Oyo rooms, FreshDesk போன்ற  நிறுவனங்கள்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons