மதுரையில் ‘ஸ்டார்ட் அப் பயணம்’ (Startup Payanam) நிகழ்ச்சி : ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் தொழில்முனைவு அனுபவத்தை பெறுவதற்கான தொழில்முனைவோர்களின் பயணம்

மதுரையில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் மதிப்புமிக்க தொழில்முனைவு அனுபவத்தை பெறுவதற்காக ‘ஸ்டார்ட் அப் பயணம்’ (Startup Payanam) என்ற பேருந்து பயண நிகழ்ச்சி வருகிற ஜூலை 9 ஆம் தேதி

Read more

மதுரையில் இளம் தொழில்முனைவோர் திருவிழா YESCON 2016 – “Be The Change – Lead The Way” மார்ச் 5-ம் தேதியில்

இளம் தொழில் முனைவோர் மையத்தின் ஒவ்வொரு ஆண்டும் YESCON மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. அவ்விதமே YESCON 2016 –”Be The Change – Lead The Way” என்னும்

Read more

தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கம் நடத்தும் அமெரிக்க நாட்டிற்கான வர்த்தக விசா மற்றும் பணி விசா பெறுவதற்கான நடைமுறைகள் குறித்த கூட்டம் வரும் மார்ச் 1 மதுரையில்

தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கம் நடத்தும்  அமெரிக்க ஐக்கிய  நாட்டிற்கு வர்த்தகப் பயணம் செய்வதற்கு தேவையான வர்த்தக விசா மற்றும் அங்கு வேலை செய்வதற்கு தேவையான  பணி விசா பெறுவதற்கான நடைமுறைகள்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons