நாட்டின் முதல் இயற்கை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தை அமைக்கிறது : குஜராத்

Share & Like

நாட்டின் முதல் இயற்கை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தை குஜராத்  தொடங்கப்போகிறது . பிரத்தியேகமாக இயற்கை வேளாண்மையில் கவனம் செலுத்தும் நோக்கத்துடன் இப்பல்கலைக்கழகத்தை குஜராத் அரசு தொடங்கப்போகிறது . இயற்கை  வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திற்காக 2016-17 பட்ஜெட்டில் குஜராத் அரசு ரூ.10 கோடி ஒதுக்கியுள்ளது. 

ORAGANIC AGRICULTURE
IMAGE CREDIT: CHRISTARK.COM

இயற்கை வேளாண்மை தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடைப்பெறும். நிச்சயம் இந்த பல்கலைக்கழகம் விவசாயிகள் இயற்கை வேளாண்மைக்கு மாறுவதற்கு ஒரு உந்துதலாக அமையும்.

Share & Like
TAMIL ENTREPRENEUR
TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.
TAMIL ENTREPRENEUR on FacebookTAMIL ENTREPRENEUR on GoogleTAMIL ENTREPRENEUR on TwitterTAMIL ENTREPRENEUR on Youtube

TAMIL ENTREPRENEUR

TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.

Show Buttons
Hide Buttons