சென்னையில் Google Technology User Groups இலவசமாக நடத்தும் Women Tech Makers 2016, மார்ச் 26

பெண்களை தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்முனைவு ஆகியவற்றில் மேம்படுத்த Google Technology User Groups (GDG, Chennai) மார்ச் 26-ஆம் தேதி சென்னையில்  நிகழ்ச்சியை நடத்தவுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சி சென்னையிலுள்ள Freshdesk நிறுவன

Read more
Show Buttons
Hide Buttons