உலகத் தமிழ் தொழில்முனைவோர்கள் சங்கமிக்கும் மாநாடு : TAMIL ENTREPRENEURS FORUM (TEFCON 2017) அமெரிக்காவில்

அமெரிக்காவிலுள்ள ஏராளமான தமிழ்ச்சங்கங்களின் ஒன்றியமாய்த் திகழ்வது, வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையாகும் (Federation of Tamil Sangams North America (FeTNA)). வட அமெரிக்காவிலிருக்கிற அந்தப்பகுதி தமிழ்ச்சங்கத்தோடு

Read more

அமெரிக்காவில் தமிழ் அன்னைக்கு மகுடம் சூட்டிய : FeTNA – 2016 “தமிழ் சங்கங்களின் சங்கமம்”

வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கப் பேரவையின் 29 வது  விழா FeTNA – 2016 ஜூலை மாதம் முதல் நான்கு நாட்களில் நியூ ஜெர்ச்சி நகரில் அரங்கேறியது. திரை

Read more
Show Buttons
Hide Buttons