நீங்கள் மாணவர்களா உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வேலை வாய்ப்பு தேவையா அப்படியெற்றால் தேடுங்கள் Internshala தளத்தில்

கல்லூரி மாணவர்கள் படித்துகொண்டிருக்கும் போது தங்களின் திறமையை வளர்த்து கொள்வதற்கும், தங்கள் துறை சம்மந்தமாக  கற்றுக் கொள்வதற்கும், அறிவினை வளர்த்துக்கொள்ளவும்,  வேலை தொடர்பான அனுபவங்களை பெறுவதற்கும் இன்டர்ன்ஷிப்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons