சென்னை Nasscom Startup Warehouse ல் செயல்படவுள்ள 7 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள்

National Association of Software and Services Companies (Nasscom) அமைப்பு, தமிழ்நாடு அரசின் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையுடன் இணைந்து Startup Warehouse ஐ சென்னை தரமணி, டைடல் பார்க்

Read more

NASSCOM அமைப்பு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் Startup Warehouse-ஐ சென்னையில் அமைத்துள்ளது

NASSCOM அமைப்பு தமிழ்நாடு அரசின் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையுடன் இணைந்து Startup Warehouse-ஐ சென்னை தரமணி, டைடல் பார்க் வளாகத்தில் மார்ச் 1, 2016-யில் தொடங்கியுள்ளது. ஸ்டார்ட் அப்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons