தொழில்முனைவோர்கள் சந்திக்கும் சாவால்களை எதிர்கொள்ள வழிக்காட்டுதல் நிகழ்ச்சி STARTUP SATURDAY ஏப்ரல் 9-ல் சென்னையில்

HEADSTART நெட்வொர்க்  நடத்தும்  STARTUP SATURDAY, CHENNAI நிகழ்ச்சி ஏப்ரல் 9, 2016-ல் சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது.  STARTUP SATURDAY நிகழ்ச்சி ஏப்ரல் 9-ல் 01:30 PM மணி முதல்  05:30 PM மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.  STARTUP SATURDAY

Read more

HEADSTART நடத்தும் STARTUP SATURDAY நிகழ்வு March 5,2016-ல் கோயம்புத்தூரில்

HEADSTART நெட்வொர்க் அறக்கட்டளை நடத்தும்  STARTUP SATURDAY நிகழ்வு March 5,2016-ல் கோயம்புத்தூரில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிகழ்வில்  நிபுணர்களின் விவாதங்கள், தயாரிப்புகளின் செயல் விளக்கங்கள், தொழில்முனைவோர்களின் அமர்வுகள் போன்றவை நடைபெறும். நிறைய தொழில்முனைவோர்களின் தொடர்புகள்,

Read more
Show Buttons
Hide Buttons