வேலை தேடுபவரா? உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களில் வேலை செய்ய விருப்பமா? உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு நிகழ்ச்சி காத்திருக்கிறது

Coimbatore Startups Group, TIE Coimbatore மற்றும் PSG-STEP இணைந்து Campus Recruitment Drive 2016 என்ற வளாக வேலைவாய்ப்பு முகாமை ஏப்ரல் 30 மற்றும் மே 1 ஆம்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons