15-ஆவது உலகத்தமிழ் இணைய மாநாடு (International Tamil Internet Conference) வரும் செப்டம்பர் 9 – 11 வரை காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைகழகத்தில்

அமெரிக்காவை  தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் உலகத்தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றமும் (உத்தமம்), காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து 15-ஆவது உலகத்தமிழ் இணைய மாநாட்டை (15th International Tamil

Read more
Show Buttons
Hide Buttons