ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் முக்கிய 32 இந்திய Angel Investors

தொழில்முனைவோர்கள் தொழிலை வளர்ப்பதற்கு முதலீட்டு நிதி (funding) தேவைப்படும். இந்த நிதியை சொந்த சேமிப்புகளிலிருந்தோ, வங்கி போன்ற பிற நிதி நிறுவனத்திடமிருந்தோ மற்றும் Venture capital நிறுவனத்திடமிருந்தோ, Angel Investors

Read more

DesignBids நிறுவனம் Indian Angel Network-யிடமிருந்து முதலீட்டு நிதியை பெற்றுள்ளது

டெல்லியைச் சேர்ந்த நிறுவனம் DesignBids. இந்நிறுவனம் கட்டிடக்கலை (architecture) மற்றும் உட்பகுதி வடிவமைப்பு  (interior design) சேவை துறையில் உள்ளது. இணையத்தளத்தில் கட்டிட உரிமையாளர்களையும் (project owners), கட்டட மற்றும்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons