கார் பழுதடைந்துவிட்டால் சீர்செய்ய மெக்கானிக்கை ஏற்பாடுச் செய்துகொடுக்கும் MeriCAR.com

நாம் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு காரில் சென்றுகொண்டு இருக்கிறோம். காரில் எவ்வித பிரச்னையும் இல்லாமல் சென்றால் பயணம் மிக இனிமையாக அமைந்துவிடும். ஆனால் கார் பழுது அடையும்போது நாம்படும்

Read more

கார்களுக்கு ஓட்டுனர் தேவைப்படும் பட்சத்தில் ஓட்டுனரை வழங்கும் DriveU ஸ்டார்ட் அப்

கார்கள் வைத்திருக்கும் வீட்டில் காரை ஓட்டத்தெரிந்தவர்  எங்கேனும் வெளியிடங்களுக்கு சென்றிருந்தால் மற்றவர்கள் வெளியே செல்ல வேண்டும் எனும்போது அவர்கள் தங்களது கார்களை பயன்படுத்த முடியாது. அதற்காக கார்களை

Read more
Show Buttons
Hide Buttons