பேரிடர் நிகழ்வுகளை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள நாம் கற்றுகொள்வது காலத்தின் கட்டாயம்

இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் அடியெடுத்து வைத்த பின்னர் ஏறத்தாழ மூன்று பெரும் சோதனைகளை தமிழகம் கடந்துள்ளது. ஒன்று 2004-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமி, இரண்டாவது 2011-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட

Read more
Show Buttons
Hide Buttons