10 ஊழியர் இருந்தாலே பிஎப் பிடித்தம் கட்டாயம்: பிஎப் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் திட்டம்

நிறுவனங்களில் இனி 10 தொழிலாளர்களுக்கு மேல் வேலை செய்தாலே வருங்கால வைப்பு நிதி (பிஎப்) (Employee Provident Fund (EPF))  பிடித்தம் செய்யும் நடைமுறை விரைவில் சட்டம்

Read more
Show Buttons
Hide Buttons