ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆப்பிள் நிறுவன வியூகம் தொடர்பாக உயர்மட்ட நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சல்

Share & Like

2010 ல் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் (Steve Jobs) அவரது மரணத்திற்கு முன் ஆப்பிள் (Apple) நிறுவன வியூகம் (strategy) தொடர்பாக “Top 100” என்ற தலைப்பில் மின்னஞ்சல் ஒன்றை நிறுவனத்தின் 100 மிக உயர்மட்ட நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்பியிருந்தார். எந்த ஒரு நிறுவனமும் தங்களின் வியூகம், தந்திரம் போன்றவற்றை நிறுவனத்தின் மூத்த ஊழியர் தவிர வேறு எவருடனும் பகிராது.

Steve Jobs

இது ஸ்மார்ட்போன் காப்புரிமைகள் மீதான சாம்சங் நிறுவனத்திற்கு எதிராக ஆப்பிள் தொடர்ந்த வழக்கின் (Apple’s lawsuit against Samsung) ஒரு பகுதியாக ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அனுப்பிய மின்னஞ்சல் 2014 ல் வெளியிடப்பட்டது. ஆப்பிள் நிறுவனம், கூகுள் (Google) நிறுவனத்துடன் தான் போட்டியிட்டதாகவும், சாம்சங் (Samsung) நிறுவனத்தை ஒரு போட்டியாக கருதவில்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காக இந்த மின்னஞ்சல் நீதிமன்றத்தில் சமர்பிக்கப்பட்டது.

ஆப்பிள் 2011 ஆம் ஆண்டில் கொண்டிருந்த பார்வை (vision) மற்றும் ஆப்பிள் நிறுவன பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் எதிர்கால திட்டங்களை கொண்ட இரகசிய வியூகங்களை (strategy) உயர்மட்ட நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்பிருந்தார்.

இந்த மின்னஞ்சல் மிகவும் விரிவான மற்றும் 11 செய்திக்கூறுகளை (points) உள்ளடக்கியது. “2011 Strategy”, “Holy War with Google”, அண்ட்ராய்டுடன் iOS எந்த இடத்தில் பின்தங்கியிருகிறது, ” iPad”, “Mobile”,  “Mac”,  “Apple’s Year of Cloud”  “iTunes, App Stores Update” ஆகியவை தொடர்பான இரகசிய வியூகங்களை பகிர்திருக்கிறார்.

Apple

ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த மின்னஞ்சலை வாசிப்பது மிகவும் சுவாரசியமான விஷயமாகும். ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் (Steve Jobs) எப்படி தனது நிர்வாகிகளுடன் தொடர்புகொண்டார் என்பதை இந்த ஈமெயில் காட்டுகிறது.


From: Steve Jobs <sjobs@apple.com>
Date: October 24, 2010 6:12:41 PM PDT
To: ET <et@group.apple.com>
Subject: Top 100 – A

Here’s my current cut.

Steve

1. 2011 Strategy – SJ

– who are we?
– headcount, average age, …
– VP count, senior promotions in last year
– percent new membership at this meeting
– what do we do?
– pie chart of units/product line and revenues/product line
– same charts with tablets + phones merged together
– Post PC era- Apple is the first company to get here
– Post PC products now 66% of our revenues
– iPad outsold Mac within 6 months
– Post PC era = more mobile (smaller, thinner, lighter) + communications + apps + cloud services
– 2011: Holy War with Google
– all the ways we will compete with them
– primary reason for this Top 100 meeting
– you will hear about what we’re doing in each  presentation
– 2011: Year of the Cloud
– we invented Digital Hub concept
– PC as hub for all your digital assets
– contacts, calendars, bookmarks, photos, music, videos
– digital hub (center of our universe) is moving from PC to cloud
– PC now just another client alongside iPhone, iPad, iPod touch, …
– Apple is in danger of hanging on to old paradigm too long (innovator’s dilemma)
– Google and Microsoft are further along on the technology, but haven’t quite figured it out yet
– tie all of our products together, so we further lock customers into our ecosystem
– 2015: new campus

2. State of the Company

– Peter & Tim
– FY2010 recap
– FY2011 plan
– where is our business
– geo analysis (NA, Euro, Japan, Asia, possibly break out china) (present on map)
– key milestones, trends & future goals
– comparisons with Google, Samsung, HTC, Motorola & RIM3. iPhone
– Joz & Bob
– 2011 Strategy:
– “plus” iPhone 4 with better antenna, processor, camera & software to stay ahead of competitors until mid 2012
– have LTE version in mid-2012
– create low cost iPhone model based on iPod touch to replace 3GS
– Business & competitive update
– show Droid and RIM ads
– Verizon iPhone
– schedule, marketing, …
– iPhone 5 hardware
– H4 performance
– new antenna design, etc
– new camera
– schedule
– [CONFIDENTIAL] – cost goal
– show model (and/or renderings)
– Jony

4. iPad – Bob, Jony, Dan Riccio, Michael Tchao ,Randy Ubillos, Xander Soren, Roger Rosner

– 2011 Strategy: ship iPad 2 with amazing hardware and software before our competitors even catch up with our current model
– Business & competitive update – Michael
– Apps, corporate adoption, …
– show Samsung, HP(?) anf iPad ads
– 2011 Product Roadmap
– Bob, Dan & Jony
– iPad 2
– new ID, H4, UMTS + Verizon in one model, cameras, …
– EVT units & cases
– HDMI dongle (use for projection of demos below?)
– iPad 3
– display, H4T
– DEMOS:- PhotoBooth (Michael?)
– iMovie (Randy)
– GarageBand (Xander)
– text book authoring system (Roger)
– working display for iPad 3 (during break)

5. iOS – Scott, Joz

– Strategy: catch up to Android where we are behind (notifications, tethering, speech, …) and leapfrog them (Siri, …)
– Timeline of iOS releases from first until Telluride, including Verizon
– Jasper tent poles
– Durango tent poles (without MobileMe)
– Telluride tent poles (with “catch up” and “leapfrog” notations on each one)
– DEMOS:
– Jasper: AirPlay to AppleTV – video from iPad, photos from iPhone, ??
– Durango: ?? (without MobileMe features)
– Telluride: Siri, ?

6. MobileMe – Cue, SJ, Roger Rosner

– Strategy: catch up to Google cloud services and leapfrog them (Photo Stream, cloud storage)
– Android
– deeply integrates Google cloud services
– way ahead of Apple in cloud services for contacts, calendars, mail
– 2011
– Apple’s year of the cloud
– tie all of our products together
– make Apple ecosystem even more sticky
– Free MobileMe for iPhone 4, iPad and new iPod touch
– Jasper – Sign up with Apple ID, Find My iPhone
– Durango
– Find My Friends, Calendar, Contacts, Bookmarks, Photo Stream
– April
– iWork cloud storage
– Telluride
– cloud storage for third party apps
– iOS backup
– new iDisk for Mac
– Growth
– projected growth, cost/user
– plan to scale to 100 million users
– transition plan for paid members
– what about email?
– DEMOS:
– Find My Friends
– Calendar
– Photo Stream
– iWork cloud storage (Roger Rosner)

7. Mac

– David Moody, Bob, Craig Federigi, Randy Ubilos & ?
– Hardware roadmap
– Lion plan
– Mac App Store
– Final Cut Pro DEMO (Randy & ?)

8. Apple TV 2- David Moody, Jeff Robbin

– Strategy: stay in the living room game and make a great “must have” accessory for iOS devices
– sales so far, projections for this holiday season
– add content:- NBC, CBS, Viacom, HBO, …
– TV subscription?
– where do we go from here?
– apps, browser, magic wand?

9. Stores Update – Eddy, Patrice

– Music
– Strategy: Leap even further ahead of Google in music
– Beatles
– iTunes in the cloud
– App Store
– Strategy: Leap even further ahead of Google in discovering great new iOS apps

10. iAds Update – Andy Miller

11. Retail Update – Ron Johnson


Please Read This Article For Your Growth:

மார்க் ஜுக்கர்பெர்க்

உலகின் இளைய வயது கோடிஸ்வரர் மற்றும் Facebook நிறுவனர் மார்க் ஜுக்கர்பெர்கின் வெற்றி ரகசியங்கள் மற்றும் அவரிடமிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள்


 

Share & Like
TAMIL ENTREPRENEUR
TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.
TAMIL ENTREPRENEUR on FacebookTAMIL ENTREPRENEUR on GoogleTAMIL ENTREPRENEUR on TwitterTAMIL ENTREPRENEUR on Youtube

TAMIL ENTREPRENEUR

TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.

Show Buttons
Hide Buttons