நீங்கள் மாணவர்களா உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வேலை வாய்ப்பு தேவையா அப்படியெற்றால் தேடுங்கள் Internshala தளத்தில்

Share & Like

கல்லூரி மாணவர்கள் படித்துகொண்டிருக்கும் போது தங்களின் திறமையை வளர்த்து கொள்வதற்கும், தங்கள் துறை சம்மந்தமாக  கற்றுக் கொள்வதற்கும், அறிவினை வளர்த்துக்கொள்ளவும்,  வேலை தொடர்பான அனுபவங்களை பெறுவதற்கும் இன்டர்ன்ஷிப் (Internship) எனப்படும் குறிகியகால வேலை வாய்ப்புத் பயன்படுகிறது.

internshala
                         IMAGE CREDIT: INTERNSHALA

கல்லூரி மாணவர்கள் தங்களுக்கான தேர்வு விடுமுறை நாள்களிலோ அல்லது கல்லூரியால் இன்டர்ன்ஷிப் வேலைக்காக  ஒதுக்கப்பட்ட  நாள்களிலோ குறிகியகால வேலை வாய்ப்பினை தேடுவார்கள். பல நிறுவனங்கள் தங்களின் குறிகியகால பணிகளை நிறைவு செய்வதற்காக மாணவர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய இன்டர்ன்ஷிப் வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. குறிகியகால பணிகளை நிறைவு செய்வதற்காக ஊழியர்கள் தேவைப்படும் நிறுவனங்களையும், இன்டர்ன்ஷிப் வேலை வாய்ப்பு தேவைப்படும் மாணவர்களையும் இணைக்கிறது Internshala.com என்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்

Internshala.com பொறியியல், மேலாண்மை, ஊடகம், கிராபிக்ஸ் வடிவமைப்பு, அறிவியல், கட்டிடக்கலை, சட்டம், அரசு போன்ற பல துறைகள் சமந்தமான இன்டர்ன்ஷிப் வேலை வாய்ப்புகள் இந்த Internshala.com-யில் பல நிறுவனங்களால் வெளியிடப்படுகின்றன. 


PLEASE READ ALSO: தொடக்க நிறுவனங்கள் வளர்வதற்கு உதவும் PayPal இந்தியாவின் Start Tank இன்குபேட்டார் சென்னையில்


இந்த இன்டர்ன்ஷிப் வேலை வாய்ப்புகளுக்காக சம்பளமும் நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்றன. இன்டர்ன்ஷிப் செய்யும்போது வேலை தொடர்பான அனுபவங்களை பெருவதோடு சம்பளத்தையும் பெறலாம் என்பது இன்டர்ன்ஷிபின் சிறப்பு அம்சம்.

Share & Like
TAMIL ENTREPRENEUR
TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.
TAMIL ENTREPRENEUR on FacebookTAMIL ENTREPRENEUR on GoogleTAMIL ENTREPRENEUR on TwitterTAMIL ENTREPRENEUR on Youtube

TAMIL ENTREPRENEUR

TamilEntrepreneur.com has been the definitive guide to all the diverse challenges of Entrepreneur. TamilEntrepreneur.com envisions the creation of a platform for entrepreneurs to Get Awareness, Gain knowledge, including Tips, Guidance, Support, Assistance, tools and insider news to help Entrepreneurs.

Show Buttons
Hide Buttons